45 000 - !

64 908 pb. a eBpa epeBee a Ba...

http://bizturizm.ru/img/warranty.png

...ce. ake cbe a ka ec. apabaBae a e e 3000-5000 pbe ka e, e pa kek! p - B -ace cBeppba a apabka B epee, kpa e pebe ac a a. e 3 aca B e, e epe ec bee baa cbcBe bec! ee pb aca -